Başkan’ın Günlüğü

16 Ocak 2017
Başkan’ın Günlüğü

Günlüğe not: Yenice bir anayasam var artık. “Buna da uymayacağım tabii ki, niye değişiklik yapmakla uğraşıyorsunuz” diye sormuştum bizimkilere, “Zahiren de olsa bulunsun” dedi Burhan Bey. Bir süre çiğnememeyi denesem diyorum, o nedenle günlük icraatımı yazarken parantez içinde ilgili anayasa maddesini belirtmeye çalışacağım.

• 23 Nisan 2017 – İlk iş bağımsız idari kurulları kaldırmak; zaten Madde 104’te Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu ibarelerini çıkarmıştık. Milli güvenlik politikasını ben belirlediğime göre MGK işlevsiz kaldı, yargı elimde olduğuna göre de DDK gereksiz. O halde 1 Numaralı Başkanlık Kararnamemi yazıyorum: “Görevlerini uhdemde bulundurduğum cihetle MGK ve DDK lağvedilmiştir.”
Bu meyanda, Madde 161’e göre meclisin bütçe yapma yetkisi tarafıma tevdi ve teslim edildiğine göre ve Madde 87’ye göre de Meclisin bütçeyi denetleme yetkisi kalktığına göre, meclis adına bütçe denetimi yapmaya çabalayan Sayıştay da gereksizleşti, lağvedilecek. Ancak Madde 161’e göre hala kesin hesap uygunluk bildirimi yapıyor, dolayısıyla Sayıştay kırpılmış bir kadroyla şimdilik encamını bekleyebilir. Nihayetinde bu vızıltıyı da ortadan kaldırılacağım.
Aslına bakarsak, bütçeye ne lüzum var artık, zira ben söylüyor ben çalıyorum. “Hesap verilebilirlik” zırvasını da tarihin çöplüğüne gömmüş oldum. İstersem her yıl 55 günü geçirtip eski bütçeyi de çıkartırım önlerine. (Md.161)

• 24 Nisan 2017 – Dün atlamışım: Bütçe yapma görevi kalmayan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünü de bugün ilga ettim; Maliye sadece gelirleri toplasın, bana versin, ben harcarım. (Md. 161, Md. 106)
Ulaştığım bu aşamada şu sorunun cevabını merak ediyorum: Acaba ben mi daha zengin, Karun mu? Zaten dillere destan gizli ödeneğim var, şimdi devletin bütçesi de bende ve sadece benden sorulur. Hiç kimsecikler ne ödeneklerimi bilir, ne bütçelerimi bilir, ne de denetleyebilir. Eeeey Karun, el mi yaman, ben mi yaman!

• 29 Mayıs 2017 – Dün Adıyaman milletvekilim Ulaştırma Bakanı’mın çalışmalarını övmüş, ama iki önceki bakanı övmüş sehven. Bu ne aymazlık. Bunların sayılarını artırıp iş yüklerini azalttım, ona rağmen bakan trafiğini bile takip edemiyorlar. (Md. 104)

• 30 Mayıs 2017 – Adıyaman milletvekilim haklıymış; meğer Ulaştırma Bakanımı azilden sonra tekrar atamışım. Kanal İstanbul’un müstakbel finansörlerinden birine güvenceler vermiş, finansman anlaşması imzalanıncaya kadar yerinde kalacak mecburen. Söyleyeyim de bakanlarımın ve başkan yardımcılarımın atamalarını ve azillerini izleme ve milletvekillerimi bilgilendirme kadrosu oluştursunlar. Damadın cevval yeğeni iyi yapar bu işi. Liyakat gösterirse 18 yaşına geldiğinde milletvekili yaparız torunlarla birlikte. (Md. 104) Zavallı Trump, başı nepotizm kanunu ile dertte.

• 5 Haziran 2017 – 19 Başkan Yardımcısı fazla oldu galiba. (Md. 104, Md. 106) Gerçi Bilal eğitimden sorumlu, Sümeyye de kültür ve harsdan sorumlu yardımcılarım olarak yükümü hafifletiyorlar, damat da katkıda bulunuyor, ama bazen bakanlarla başkan yardımcılarını ve görev alanlarını karıştırıyorum. 95 de danışmanım olunca…. 1,500 odalı saray dar mı gelecek ne? Bu konuyu bir düşüneyim teravihten sonra. Fakat, her halükarda Emine Başkan Baş Yardımcısı makamında kalmalı; gıyabımda bana mükemmel vekalet ediyor. Ah Eski Türkiye, Emine’yi daha önceleri değerlendirme imkanı tanımamıştı. Devlet Bey ise Yerli ve Milli Spor Otomobillerden Sorumlu Başkan Yardımcım olarak yerini hakkıyla dolduruyor. Müstesna bir yeri var indimizde ve iktidarımızın bekasında. Kendisi devletin bekası sanıyor ya, neyse. Mevcut arabalarını sergileyecek bir müze açılması işini hızlandırmasını hatırlatayım Sümeyye’ye. Başkan Baş Yardımcısı olamama üzüntüsü de hafifler belki böylece. Biraz meyus görüyorum kendisini, yoksa rüyasında bozkurtların üzerine geldiğini mi görüyor.

• 8 Temmuz 2017 – Bu Cumartesi yorucu geçti. Sabahleyin yine parti MKYK’sını topladım, parti devletimizi güçlendirme komitesi kurduk. (Md. 101) Öğleden sonra Anayasa Mahkemesi ve HSK Başkanları ve bazı üyeleri ile Gölbaşı’nda piknik yaptık. Cümle aleme yargı-yürütme-yasama el ele olduğumuzu göstermek, 15 Temmuz ruhunu muhafaza için önemli. Zaten toplam 27 üyenin 21’ini ben ve partim, yani ben atadığım için çok da neşeli geçiyor her etkinliğimiz. Burhan Bey’in isabetle belirttiği gibi “Kız bizim, oğlan bizim”. Geçmişimiz ve geleceğimiz güvende böylece. Karşılıklı birbirimizi aydınlatıyoruz, şeffaf bir yapı yani. (Md. 146, Md.159)

• 13 Temmuz 2017 – Diyanet İşleri Başkanlığını Din İşleri ve Tarikatlar Bakanlığı yaptım, Diyanet yıllardır kafamı şişiriyordu bunun için, oh rahatladım. (Md. 106). Organizasyon şemasına Fetva Genel Müdürlüğü ekledim, böylelikle ulemalarımızı kurumsal yapılarına tekrar kavuşturma şerefi bize nasip oluyor. Ayrıca Dini ve Ahlaki Gelişim Protokolleri Dairesi ihdas ettim, vatandaşlarımın dini ve ahlaki gelişimlerini sağlamak üzere Bakanlığın diğer 20 bakanlıkla imzaladığı protokollerin etkin uygulanmasını teminen. Dolayısıyla yeni bakanlığımın kadrosunu 250.000’e çıkardım. Yine de kafi görünmüyor, imam-öğretmen sayısı arttıkça, Milli Eğitim’den kadro kaydırmak gerekecek buraya.
Kültür ve Hars Bakanlığı’nın kuruluş kararnamesini de yayınladım bugün. Ertuğrul ve Ömer’in 2012’den beri TÜSAK tasarısı ile beceremediklerini gerçekleştirdim nihayet. Opera, Bale, Tiyatro, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerini lağvettim, senfoni orkestralarını kapattım, hepsini Varlık Fonuna devrettim. Ancak sanat yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Şöyle: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını bıraktım, bir Saray Orkestrası sahibi olmak hoş olabilir, yemeklerde perde arkasından çalıp söylerler ara sıra. Asıl şef Sera Tokay evrensel kültürü, yardımcı şef Erol Parlak hoca yerel kültürü temsil ederek dünyaya rol model oluştururlar. Ayrıca, projesi olan getirsin, Kültür Bakanlığım uygun bulduğu etkinliği, uygun bulduğu miktarda finanse edecek. Proje Değerlendirme Komisyonu başkanlığına kim ehildir, bir düşüneyim. ( Md. 106).
Yine bugün, tekke ve zaviyeleri serbest bırakan kararımı imzaladım. 90 yıldan beri millet istiyordu ve bireysel hürriyetin gereğiydi; gerekçede bunları belirttik. Tekkelerin idaresi için Meşayih Meclisi teşkili gerekiyor, bunu teminen Din İşleri ve Tarikatlar Bakanlığı kuruluş kararnamesinde gerekli değişikliği de yaptım. (Md. 106).
Baktım da bugün bayağı bereketli geçmiş, hep dediğimiz gibi işte: başkanlık hızlı, verimli, etkin.

• 25 Ağustos 2017 – PISA rezaletine son vermeye kararlıyım. PISA yerine PIMSA’yı ikame eden emri yayınladım bu sabah. Açılımı İslam Alemi Öğrenci Değerlendirme Programı. İslam Ordusu kurduğumuz partnerlerle gerekli anlaşmaları danışmanlarıma hazırlattım ve imzaladım. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. (Md. 104)

• 29 Ağustos 2017 – Bugün büyük gün: Din okullarını Din İşleri ve Tarikatlar Bakanlığına, diğer okulları Eğitim Bakanlığına bağlayan 430 sayılı kararnamemi yayınladım biraz önce. 3 Mart’ı milli bayram ilan ettim. 430 ve 3 Mart’ı niye seçtiğimi bilen bilir. Milli Eğitim Şurası, Eğitim Bir Sen, yani millet isteyip duruyordu, dün arkadaşları çağırdım: “Yarın Tevhidi Tedrisat’ı kaldırıyoruz” dedim. (Md. 106).
İkindiüstü yayınladığım 985 sayılı kararnamem ile halen mevcut 475 medresenin üniversite denkliğini sağladım. Ayrıca 18 üniversiteyi medreseye dönüştüren kararnameyi de imzaladım, bunlar proje medreseleri olacaklar, müderris açığını da kapatacaklar.

• 30 Ağustos 2017 – 12 bölge reisliği ihdas eden kararımı imzaladım. Zafer Bayramı’na rast gelmesi garip bir tecelli mi? Bölge reisi seçimleri, genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimleri ile aynı gün yapılıyor. Bir nevi Üç Kral İttifakı! 12 bölge reisi de 26 bölge valisini atayacak. Bölgesel yönetimin ilk somut adımını attık böylece. Devamı gelecek, OHAL kararnamelerim ile yapamayacağım yok artık. (Md.123, Md 106)

• 4 Ekim 2017 – Medeni hukuk yanında şeri hukukun da uygulanması için gerekli alt ve üst yapının hazırlanması çalışmaları bitti. Medeni Kanun’un kabul tarihi olan bugün yürürlüğe sokuyoruz şeri hukuku. (1001 sayılı kararnamem) Kültür ve Hars Bakanlığına sunulan projeler vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz “çoğulcu kültür” hamlemizi, bu vesileyle “çoğulcu hukuk” ile de tamamlıyoruz inşallah. (Md.106) “Çoğulcu demokrasi” de eksik oluversin. Ey, özgürlük! Millet ne iyi yaptı da elindeki yasama yetkisini bana devretti. (Md. 104, Md.119)

• 22 Aralık 2017 – 22 Aralık 2016’nın yıldönümü münasebetiyle Rize’nin adını Fahr-ül İslam ilan ettim, Rize’li hemşehrilerimin vergilerini 1/3 düşürdüm. Tüm stadyumlardan Mustafa Kemal’in adını sildik, adını taşıyan kültür merkezlerini çürüttük, hava alanı da çalışmayacak yakında. Şimdi sıra, kalan heykellerinin yok edilmesinde.

• 26 Şubat 2018 – “Yeni Türkiye’nin kurucusu” ünvanımız ile Perinçek’in inovasyonu “İkinci İstiklal Savaşımızın lideri” ünvanımızın taçlandığı günü idrak ediyoruz. Artık yılda 150 milyon yolcu benim adımı zikrederek girecek yeni hava limanına ve benim adımı zikrederek çıkacak yeni hava limanından. Ayyaşın adını değil. Kadir bilir milletimizin doğum günü jesti bana. İç hatlar yolcu geliş salonuna Bahçeli Salonu, yolcu çıkış salonuna da Perinçek Salonu adını verdik. Bu kutlu yolculuğumuzdaki desteklerine şükranımızın bir diğer nişanesi.

(Diğer deftere geçiyorum.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s